Privacyverklaring

Ik, Hermien Rondeel, respecteer de privacy van alle gebruikers van mijn sites www.aroma-freedom.nl en https://www.hermienrondeel.com
Om jou, klant en/of bezoeker, zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn heb ik van jou privacygegevens nodig.
In deze privacyverklaring vertel ik je welke gegevens ik verzamel, waarvoor ik ze gebruik en hoelang ik ze bewaar.

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

 

Ik verwerk de volgende persoonsgegevens

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op één van de websites aan te maken, in correspondentie, reacties op blogberichten en telefonisch
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Betaalgegevens

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonlijke informatie die ik verwerk

Ik kan de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonlijke informatie van jou verwerken:
– gezondheidsgegevens die je zelf aan mij verstrekt
– *gegevens van personen jonger dan 16 jaar

*Mijn websites en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders en/of verzorgers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via hermien@aroma-freedom.nl, dan verwijder ik deze informatie per direct.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen bij je af te leveren en/of afspraken te maken over te leveren diensten
– Om te voldoen aan mijn wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.
– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
– Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van www.aroma-freedom.nl) tussen zit.

 

Bewaren van persoonsgegevens

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat ze bewaard worden zolang ze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat ik me moet houden aan de wettelijke bewaarplichten, zoals de bewaarplicht voor de belastingdienst.

 

Delen van persoonsgegevens met derden**

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden.
Ik zal jouw persoonsgegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn dienst aan jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Maakum – Webhost
Google – Gmail en Drive
EmailmeForm – Formulieren, quizzen en enquêtes
Podia – Online leeromgeving
Mollie – Betaalgegevens

 

**Delen van gegevens met derden met betrekking tot studenten Aroma Freedom

Tijdens de Opleiding tot Aroma Freedom Practitioner deelt de student gevoelige informatie van zichzelf en hun cliënten in oefensessies. Deze gegevens zijn nodig voor het behalen van het certificaat en worden uiterst zorgvuldig opgeslagen en vertrouwelijk behandeld.
Nadat de Opleiding is afgerond en het certificaat behaald, worden ALLE gegevens van deze oefencliënten verwijderd.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

De websites van Hermien Rondeel gebruiken alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mijn bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar hermien@aroma-freedom.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Hermien Rondeel zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Hermien Rondeel via hermien@aroma-freedom.nl.

Hermien Rondeel, gevestigd aan Claes Teenxstraat 3, 1135HT Edam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
hermien@aroma-freedom.nl.
Claes Teenxstraat 3
1135HT Edam